Έκδοση Κοινοχρήστων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την σωστή κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών της πολυκατοικίας σας. Η παράδοση γίνεται, εντός 24 – 48 ωρών σε αναλυτικά και ευανάγνωστα έντυπα.

Η Έκδοση κοινοχρήστων περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκτύπωση διπλότυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
  • Παράδοση εντύπων στο διαμέρισμα του διαχειριστή εντός 24 – 48 ωρών.

Σε κάθε περίπτωση:

  • Ενημέρωση των ενοίκων – ιδιοκτητών για τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων
  • Κάθε ενέργεια της εταιρίας γίνεται κατόπιν εντολής της διαχειριστικής επιτροπής (δίνει τηλεφωνικά στο γραφείο τα έξοδα που επιθυμεί να κατανεμηθούν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, τις απαραίτητες διορθώσεις ονομάτων, ποσοστών, εκπτώσεων, συμμετοχών κλπ.).
  • Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων της πολυκατοικίας και τη φύλαξη όλων των σχετικών παραστατικών.
  • Η εταιρία δεν καλύπτει έξοδα και άλλες υποχρεώσεις της πολυκατοικίας σε περίπτωση μη είσπραξης χρημάτων απ΄ όλους τους υπόχρεους προς πληρωμή.

Θέλετε προσφορά;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας στείλουμε την προσφορά μας.
Skip to content