Διαχείριση Πολυκατοικιών

Σε περίπτωση που δεν λαμβάνει κανείς ιδιοκτήτης τη λογιστική εργασία του Διαχειριστή η εταιρία μας αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας σας.

διαχείριση

Η Διαχείριση Πολυκατοικιών περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εκτύπωση διπλότυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
 • Ανάρτηση συγκεντρωτικής κατάστασης και διανομή των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη την ημερομηνία και ώρα είσπραξης.
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων πόρτα-πόρτα από τα διαμερίσματα.
 • Πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της πολυκατοικίας προς τους προμηθευτές (ΔΕΗ-ΕΥΑΘ, πετρέλαιο , συνεργεία καθαρισμού, υδραυλικοί κ.α)
 • Τήρηση του βιβλίου ταμείου της πολυκατοικίας με συνεχή άμεση ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση, το αποθεματικό, τις υποχρεώσεις
  και τους οφειλέτες.
 • Παρακολούθηση των οφειλετών κοινοχρήστων και ενημέρωση των ιδίων και των ιδιοκτήτων τους για το ύψος της οφειλής τους ώστε να προβούν
  στην άμεση εξόφληση τους.
 • Ετήσιος υπολογισμός πεπραγμένων με παράδοση ισολογισμού και όλων των παραστατικών ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος των
  συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της πολυκατοικίας.

Σε κάθε περίπτωση:

 • Ενημέρωση των ενοίκων – ιδιοκτητών για τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων
 • Κάθε ενέργεια της εταιρίας γίνεται κατόπιν εντολής της διαχειριστικής επιτροπής.
 • Η εταιρία δεν καλύπτει έξοδα και άλλες υποχρεώσεις της πολυκατοικίας σε περίπτωση μη είσπραξης χρημάτων απ΄ όλους τους υπόχρεους προς πληρωμή.
διαχείριση

Η Διαχείριση Πολυκατοικιών περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εκτύπωση διπλότυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
 • Ανάρτηση συγκεντρωτικής κατάστασης και διανομή των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη την ημερομηνία και ώρα είσπραξης.
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων πόρτα-πόρτα από τα διαμερίσματα.
 • Πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της πολυκατοικίας προς τους προμηθευτές (ΔΕΗ-ΕΥΑΘ, πετρέλαιο , συνεργεία καθαρισμού, υδραυλικοί κ.α)
 • Τήρηση του βιβλίου ταμείου της πολυκατοικίας με συνεχή άμεση ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση, το αποθεματικό, τις υποχρεώσεις
  και τους οφειλέτες.
 • Παρακολούθηση των οφειλετών κοινοχρήστων και ενημέρωση των ιδίων και των ιδιοκτήτων τους για το ύψος της οφειλής τους ώστε να προβούν
  στην άμεση εξόφληση τους.
 • Ετήσιος υπολογισμός πεπραγμένων με παράδοση ισολογισμού και όλων των παραστατικών ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος των
  συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της πολυκατοικίας.

Σε κάθε περίπτωση:

 • Ενημέρωση των ενοίκων – ιδιοκτητών για τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων
 • Κάθε ενέργεια της εταιρίας γίνεται κατόπιν εντολής της διαχειριστικής επιτροπής.
 • Η εταιρία δεν καλύπτει έξοδα και άλλες υποχρεώσεις της πολυκατοικίας σε περίπτωση μη είσπραξης χρημάτων απ΄ όλους τους υπόχρεους προς πληρωμή.

Η Διαχείριση Πολυκατοικιών περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εκτύπωση διπλότυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
 • Ανάρτηση συγκεντρωτικής κατάστασης και διανομή των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη την ημερομηνία και ώρα είσπραξης.
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων πόρτα-πόρτα από τα διαμερίσματα.
 • Πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της πολυκατοικίας προς τους προμηθευτές (ΔΕΗ-ΕΥΑΘ, πετρέλαιο , συνεργεία καθαρισμού, υδραυλικοί κ.α)
 • Τήρηση του βιβλίου ταμείου της πολυκατοικίας με συνεχή άμεση ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση, το αποθεματικό, τις υποχρεώσεις
  και τους οφειλέτες.
 • Παρακολούθηση των οφειλετών κοινοχρήστων και ενημέρωση των ιδίων και των ιδιοκτήτων τους για το ύψος της οφειλής τους ώστε να προβούν
  στην άμεση εξόφληση τους.
 • Ετήσιος υπολογισμός πεπραγμένων με παράδοση ισολογισμού και όλων των παραστατικών ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος των
  συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της πολυκατοικίας.

Σε κάθε περίπτωση:

 • Ενημέρωση των ενοίκων – ιδιοκτητών για τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων
 • Κάθε ενέργεια της εταιρίας γίνεται κατόπιν εντολής της διαχειριστικής επιτροπής.
 • Η εταιρία δεν καλύπτει έξοδα και άλλες υποχρεώσεις της πολυκατοικίας σε περίπτωση μη είσπραξης χρημάτων απ΄ όλους τους υπόχρεους προς πληρωμή.

Θέλετε προσφορά;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας στείλουμε την προσφορά μας.
Skip to content