Συχνές Ερωτήσεις

Η διαβίωση μέσα σε μια πολυκατοικία πάντα δημιουργεί απορίες και ερωτηματικά τόσο με τα οικονομικά ζητήματα, όσο και με τις σχέσεις μεταξύ των ενοίκων .

Πως γίνετε η κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών;

Εφόσον η οικοδομή διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας (Καταστατικό) τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται σε αυτόν.Εάν όχι, τότε ακολουθούμε τις διατάξεις του νόμου 3741/29 κατά τον οποίο όλες οι κοινόχρηστες δαπάνες (πετρέλαιο, καθαρίστρια, ανελκυστήρας, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΔ, κτλ) κατανέμονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος της οικοδομής.
Παρ’ολα αυτά οι διατάξεις του νόμου μπορούν να παραβλεφθούν εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης όλων των ιδιοκτητών της οικοδομής.

Έχουμε ένα κενό διαμέρισμα στην οικοδομή μας. Τι ποσοστό επί των κοινοχρήστων δαπανών πρέπει να πληρώνει;

Εφόσον η οικοδομή διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας (Καταστατικό) τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται σε αυτόν.Εάν όχι, τότε ακολουθούμε τις διατάξεις του νόμου 3741/29 κατά τον οποίο είναι αδιάφορο αν γίνεται χρήση ή οχι του διαμερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ποσοστό 100% (και στη θέρμανση). Παρ’ ολα αυτά οι διατάξεις του νόμου μπορούν να παραβλεφθούν εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης όλων των ιδιοκτητών της οικοδομής.

Στην οικοδομή όπου κατοικώ υπάρχει κεντρική θέρμανση με ατομικούς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές σε κάθε διαμέρισμα. Εάν κάποιο διαμέρισμα είναι κενό ή δεν χρησιμοποιεί καθόλου τη θέρμανση, επιβαρύνεται με έξοδα πετρελαίου;

Ναι.Το κάθε διαμέρισμα επιβαρύνεται με το πάγιο (ανεξαρτήτως χρήσης της θέρμανσης), το οποίο προκύπτει απο τους συντελεστές θέρμανσης του διαμερίσματος που όπως αναγράφονται στη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης της οικοδομής.

Εαν ο ένοικος ενός διαμερίσματος αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων,τι γίνετε σε αυτή την περίπτωση;

Υπεύθυνος για το εκάστοτε διαμέρισμα της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης του. Εαν αυτός που αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων είναι ο ιδιοκτήτης του τότε μπορείτε να διεκδικήσετε τα χρήματα που οφείλονται δικαστικά.

Εάν ο ένοικος αυτός είναι ενοικιαστής τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ιδιοκτήτη ο οποίος και είναι υπεύθυνος για το διαμέρισμα.

Στην οικοδομή όπου κατοικώ χρειάζεται να γίνει μία έκτακτη εργασία. Ωστόσο ένας ένοικος διαφωνεί και αρνείται να συμμετάσχει στην δαπάνη. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

Εφόσον η οικοδομή διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας (Καταστατικό) τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται σε αυτόν.Εάν όχι, τότε ακολουθούμε τις διατάξεις του νόμου 3741/29 κατά τον οποίο για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας / δαπάνης θα πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης  όλων των συνιδιοκτητών. Εάν έστω και ένας διαφωνεί με την εκτέλεση της εργασίας, αυτή δεν μπορεί να γίνει.

Η οικοδομή όπου κατοικώ έχει κεντρική θέρμανση. Έχω το δικαίωμα να προσθέσω επιπλέον σώματα θέρμανσης;

Ο νόμος απαγορεύει την προσθήκη νέων σωμάτων θέρμανσης σε μια ιδιοκτησία. Ώστόσο εάν κάποιος πρόσθεσε παραπάνω σώματα, τότε ο ίδιος βαρύνεται με το κόστος κατασκευής νέας μελέτης κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης από εξειδικευμένο μηχανικό.

Η οικοδομή όπου κατοικώ έχει κεντρική θέρμανση με ωρομέτρηση (ή θερμιδομέτρηση). Εάν κλείσω ένα θερμαντικό σώμα θα έχω μείωση στο ποσο του πετρελαίου που θα καταβάλλω;

Σε περίπτωση που έχετε θερμιδομέτρηση τότε θα μειωθεί το ποσό επιβάρυνσης. Στην περίπτωση που η οικοδομή έχει ωρομετρητές τότε κλείνοντας κάποιο σώμα στο διαμέρισμα σας απασχολείτε περισσότερες ώρες τον καυστήρα με αποτέλεσμα να επιβαρύνεστε περισσότερο.

Μπορεί κάποιο διαμέρισμα να μην κάνει χρήση του Ανελκυστήρα και να μην συμμετέχει στην αντίστοιχη δαπάνη;

Όχι, η συμμετοχή στην δαπάνη είναι υποχρεωτική.

Τα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου έχουν υγρασία η οποία προέρχεται από την ταράτσα της οικοδομής. Ποιοί είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στη δαπάνη επισκευής και με ποιόν τρόπο;

Η ταράτσα της οικοδομής είναι κοινόχρηστη και συνεπώς ανήκει σε όλη την οικοδομή. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα διαμερίσματα στην δαπάνη βάσει του Πίνακα Κατανομής Κοινόχρηστων Δαπανών ή αν δεν υπάρχει αυτός βάσει των τετραγωνικών τους μέτρων.

Τι μέρος από τα κοινόχρηστα πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης;

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναφέρονται ποιες δαπάνες επιβαρύνουν τον ενοικιαστή και ποιες τον ιδιοκτήτη. Συνήθως ο ενοικιαστής πληρώνει τις τακτικές δαπάνες όπως είναι τα έξοδα θέρμανσης, καθαρισμού, απολύμανσης, φωτισμού κ.λπ.. Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έκτακτα έξοδα όπως είναι οι επισκευές, οι χρωματισμοί, οι ανακαινίσεις κ.λπ.

Εάν προκύψει κάποια βλάβη π.χ. σπάσει ο σωλήνας ενός διαμερίσματος δημιουργώντας προβλήματα στο γειτονικό διαμέρισμα, ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα επισκευής;

Εάν ο σωλήνας εξυπηρετεί μόνο ένα διαμέρισμα, για τη ζημιά στο γειτονικό διαμέρισμα, πληρώνει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο σωλήνα. Εάν ο σωλήνας εξυπηρετεί περισσότερα από ένα διαμερίσματα το πιο λογικό είναι τα έξοδα να ενσωματωθούν στα κοινόχρηστα. Σε πολλούς Κανονισμούς αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα (π.χ. αποχέτευσης) είναι κοινόκτητο και επομένως σε αυτή την περίπτωση αναμφισβήτητα τα έξοδα επιβαρύνουν το σύνολο των ιδιοκτητών.

Όταν μία αγγελία γράφει ότι ενοικιάζεται χώρος "χωρίς κοινόχρηστα" τι εννοεί;

Η σημείωση “χωρίς κοινόχρηστα” σημαίνει πως δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση και ο υποψήφιος ενοικιαστής πιθανότατα δε θα κάνει χρήση ασανσέρ. Το θέμα της καθαριότητας και του ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κ.λπ., είναι ωστόσο θέμα που πρέπει να διευκρινισθεί. Συνήθως η σημείωση αυτή υπάρχει όταν πρόκειται για πολύ μικρές γκαρσονιέρες. Το ίδιο ισχύει και εάν υπάρχει η σημείωση “λίγα κοινόχρηστα”.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται απολύμανση στους χώρους της πολυκατοικίας;

Συνήθως η απολύμανση της πολυκατοικίας γίνεται δύο φορές το χρόνο, επάνω στην αλλαγή των εποχών και σε περιόδους που ευνοείται η αναπαραγωγή τρωκτικών και μικροβίων όπως είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την υποχρέωση του διαχειριστή ή των ιδιοκτητών να προχωρούν σε απολύμανση παραπάνω από δύο φορές σε περίπτωση που παρατηρείται έντονη παρουσία εντόμων και μικροβίων εξαιτίας εστιών μόλυνσης εντός της πολυκατοικίας, του αποχετευτικού αγωγού ή των παρακείμενων κτιρίων. Κάποιες φορές η απολύμανση μπορεί να μην πιάσει και να χρειαστεί άμεση επανάληψη της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται πιστοποιητικό ενώ και τα φάρμακα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ποιές οι διαφορές μεταξύ Ωρομέτηρσης, Θερμιδομέτρησης και Ογκομέτρησης;

Θα σας απαντήσουμε με ένα απλό παράδειγμα.Εάν σε ένα διαμέρισμα κλείσουμε όλα τα θερμαντικά σώματα και αφήσουμε μόνο ένα, τότε ο ωρομετρητής θα καταγράψει τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης σαν να λειτουργεί ολόκληρη η εγκατάσταση (σαν να μην είχαν κλείσει τα υπόλοιπα καλοριφέρ). Ο θερμιδομετρητής αντίστοιχα θα μετρήσει τις θερμίδες που έκαψε το καλοριφέρ που έμεινε ανοιχτό και ο ογκομετρητής θα μετρήσει τον όγκο του νερού που κινήθηκε προς αυτό. Ιδιαίτερα εάν το διαμέρισμα βρίσκεται στον πρώτο όροφο, ο ογκομετρητής θα καταγράψει μεγαλύτερη παροχή νερού από το αντίστοιχο διαμέρισμα του 6ου, διότι υπάρχει “ευκολότερη ροή” νερού στα χαμηλά διαμερίσματα.

Θέλετε προσφορά;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας στείλουμε την προσφορά μας.
Skip to content